Sulje valikko

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 28.9.2022

Rekisteri
Panokoulu.fi verkkopalvelun palaute ja uutiskirje

Rekisterinpitäjä
Panokoulu.fi, sähköposti tietosuoja@panokoulu.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Verkkopalveluasiantuntija Raimo Oranen
tietosuoja@panokoulu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Verkkopalveluasiantuntija Raimo Oranen
tietosuoja@panokoulu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Palautelomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta Panokoulu.fi-verkkopalveluun liittyvistä asioista. Uutiskirjelomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus pysyä ajantasalla sivuston uusista sisällöistä. Lomakkeilla kysytään lähettäjän yhteystiedot palautteen käsittelyä varten tai uutiskirjeen tilaamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteina on asiakkaan pyytämän palvelun toimittaminen odotetusti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

Rekisterin tietosisältö
Lomakkeilta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä palaute.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti lomakkeiden lähettäjiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain Panokoulu.fi-verkkopalvelun palaute- ja uutiskirjelomakkeiden lähettämisen yhteydessä.

Tilatessasi sivuiltamme uutiskirjeen, tallennamme nimesi, sähköpostiosoitteesi ja tilauspäivämäärän. Tilatessasi uutiskirjeen hyväksyt, että:

  • Keräämme nämä tiedot: uutiskirjeen tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja tilauspäivä.
  • Käytämme tietojasi uutiskirjeen kohdentamiseen ja palvelujemme markkinoimiseen.
  • Tietojasi ei jaeta ulkopuolisille ja vain Panokoulu.fi:n nimetyillä vastuuhenkilöillä on pääsy hallinnoimaan MailChimp-asiakasrekisteriämme käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Otamme tietoturvan vakavasti.
  • Käytämme uutiskirjetilauksissa MailChimp-palvelua ja tiedot saattavat MailChimp-palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal
  • Voit milloin tahansa muokata tietojasi sähköpostissa saapuvan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä “update your preferences” tai lopettaa uutiskirjeen tilauksen kirjeen lopussa olevasta “unsubscribe from this list” -linkistä.

Henkilötiedot ovat MailChimpillä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Palautelomakkeen kautta kerättyjä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille Panokoulun työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Palautelomakkeelta saatuja tietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

Käytämme uutiskirjetilauksissa MailChimp-palvelua ja tiedot saattavat kyseisen palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat MailChimpillä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika
Lomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa olevaa aineistoa ei tulosteta tai säilötä muuten fyysisessä muodossa.

Sähköinen aineisto: Saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain Panokoulu.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan Panokoulu.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Kiitos.